In het domein van de kunstenaar, het atelier, ontstaat het kunstwerk. Vaak is het mentaal en fysiek een eenzame wereld, een oord waar de kunstenaar heerst over de eigen rituelen, normen, regels en wetten. Ze denken er na, tobben en navelstaren over hun onderwerpen en thema's en verhouden zich met hun eigen (wereld) beeld. Het vormt het kader waarbinnen kunstenaars hun beslissingen nemen.

                            (met dank aan Michiel Morel, 26 september 2012, "(Stil)leven of zoiets".)

Over mijn werk ga ik niet spreken. Het spreekt voor zichzelf en het is mijn keuze om niet tussen beiden te komen, niet tussen uw blik en mijn verbeelding.

In ieder geval zijn mijn werken oprechte zelfconfrontaties die ik zowel abstract als figuratief uitschilder. Voor mij ligt de uitdaging in het inspelen op wat er nu gaande is, wat voor mij ligt en wat komen gaat. 

Daar is flexibiliteit voor nodig en een open blik zodat ik op een organische manier naar elke vorm toe kan groeien.

In het experiment tast ik allerlei mogelijkheden af, zowel in onderwerp, als in vorm, in materie en inhoud.

Het houdt me scherp in mijn bestaan